Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to coroczne podsumowanie akcji charytatywnej, której celem jest zebranie środków na rzecz ratowania życia i zdrowia potrzebujących. Finał odbywa się zwykle w styczniu, a jego głównymi elementami są koncerty, licytacje i ogólnoświatowa zbiórka pieniędzy. WOŚP jest jedna z największych tego typu akcji na skalę Europejską. Zebrane środki są przeznaczane na zakup sprzętu medycznego oraz finansowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych.

Tegoroczny Finał

W tym roku celem 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, które w wyniku zakażenia nimi, wywołują sepsę. Ta edycja jest wyjątkowo poświęcona wszystkim potrzebującym, a nie konkretnej grupie pacjentów, jak to było do tej pory. Tradycyjnie jednak Finał będzie miał swoje miejsce na początku roku, a dokładnie 29 stycznia.

Finał dla wszystkich – małych i dużych.

Sepsa, jest chorobą, która może dotknąć wszystkich ludzi. Aparatura diagnostyczna przyda się więc do badania pacjentów w każdym wieku oraz niezależnie od płci. Dlatego hasłem przewodnim tegorocznej zbiórki WOŚP jest Finał dla wszystkich – małych i dużych.

Dlaczego akurat sepsa?

Zespół objawów sepsy, do których dochodzi w wyniku zakażenia bakteryjnego, bardzo często w szybki sposób prowadzi do zgonu. Problem ten występuje na ogromną skalę. Szacuj się, że co piąty zgon na świecie jest spowodowany sepsą. Podstawową kwestią jest więc szybkie rozpoznanie choroby. Do tego potrzebna jest specjalistyczna i nowoczesna aparatura diagnostyczna oraz jak najwcześniejsze wdrożenie leczenia.

Czy można zapobiec sepsie?

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia. Czas jest w tym wypadku kluczowym czynnikiem – z badań wynika, że optymalnym czasem między rozpoznaniem a wdrożeniem leczenia jest godzina, 60 minut – tak niewiele czasu, który potrafi tak wiele zmienić, który może zmienić wszystko… Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc.

Na co dokładnie zbiera WOŚP podczas 31. Finału?

Z głównego źródła informacji wiemy, że Orkiestra planuje zakupić: 

  • urzadzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą mikrorozcienczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

Gramy wspólnie z WOŚP

Kolejny rok z rzędu Platinum Mountain Hotel & SPA gra wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Od początku stycznia legendarna już skarbonka WOŚP znajdzie swoje miejsce, w samym sercu naszego resortu - w naszej recepcji. Każdy chcący wspomóc akcje będzie mógł to zrobić wedle uznania. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej pięknej inicjatywy. Wspólnie jesteśmy w stanie zdziałać cuda!

Zapraszamy do Platinum Mountain Hotel & SPA – sprawdź nasze oferty.

event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail
event thumbnail